Follow me on Facebook as well

 

Hungarian Online - Learn with Angela

 

 

 

 

 

About Angela

 

 

I am not at all such a strict person as it may seem from my studies and educational experience so let here stand this short intruduction first Wink

 

 

I started to teach Hungarian online at the end of 2009-beginning of 2010. I gained my diplomas in Russian and Polish, but the fact is that my PhD studies were all about Hungarian language. While I was abroad on scholarships, I met students at the faculty of Hungarology and although I was a practicing teacher at the University of Warsaw and was teaching Polish grammar to the Polish (sounds interesting, huh? Cool yes, it was), I enjoyed the new challange. I visited their classes to do my own researches about the relation between morphological awareness of the mother tongue and learning a foreign language (theme of my dissertation), and University teachers of Hungarian as a foreign language asked me if I could help them on their lessons. I said yes, of course! Then some Polish people asked me if I could theach them and I was happy to start helping them. Well, that is where and how it all started!

 

 

Ani (London) says:

"Angi is an excellent Hungarian teacher. I felt comfortable with her right from the start - some teachers can feel judgmental but Angi was attentive, helpful and kind. The lessons were interesting and fun and tailored to my needs and level. Although she speaks English, she explained things using Hungarian which is what I wanted especially at an advanced level (but not all teachers do this as some just translate - I really appreciated it). Angi was committed to her profession, preparing for each of our lessons and checking to see if I was happy with the material. Angi was always patient and I always felt her desire for me to improve my Hungarian eg she would correct me even if we were having a little ,chat,. Thanks Angi!"

I have always been a language enthusiast (could take my Polish to an advanced level in 2 years, just to say one example), I had PhD studies of applied lingustics. I have an analytic view at languages and very soon after I had bought my first book (I listed them on my Method page), I started to understand all the little rules of my own language, Hungarian as well.

So that is how I took direction towards my mother tongue: Hungarian.

 

 

Now I teach only Hungarian!

 

But let,s see why I dare say I am professional:

 

 

 

 

 

Read more reviews

 

 

Free Hungarian language lessons

 

 

Studies

PhD Obligatory courses finished: jan. 2013, Applied linguistics, University of Pecs, Hungary.

Dissertation theme: Derivation and language awareness in the expansion of Russian language learners, vocabulary

Main research areas: foreign language learning, vocabulary, morphology, psycholinguistics (both in Hungarian and Russian languages)

 

May 2009: Diploma - Master of Arts of Russian language and literature (excellent, with a Polish specialization), University of Pecs, Hungary. Thesis of the year. Thesis theme: Russian-Polish lexical parralelisms.

               Second diploma: Russian translator in social sciences and economics.

 

 

Work experience

From 09.2010 until 02.2011: practising teacher at the University of Warsaw, Institute of Applied Linguistics (teaching descriptive grammar of the Polish language for Polish native speakers, students of the UW, Warsaw, Poland).

From 2009: practising teacher at the University of Pecs, Hungary (teaching Russian language, Polish language and history of Russian language).

 

 

Experience in teaching languages

Hungarian: 5.5 years (native)

Russian: 5 years (advanced)

Polish: 4 years  (advanced)

Please note: I don not teach Russian and Polish anymore, so I stopped counting the years in 2013!

 

 

Scholarships abroad

09.2010-02.2011: Erasmus practice at the University of Warsaw, Poland (teaching desrciptive grammar).

02.2008-07.2009: Erasmus scholarship at the University of Bialystok, Poland.

10.2004-11.2004: a 6 week scholarship at the Herzen University, Saint-Petersburg, Russia.

 

 

Prizes

2009: Thesis of the Year. A competition held by the Comittee of Modern Philology of the Hungarian Academy of Sciences.

 

 

Articles

2010

1. Áldás, átok és eskü, káromkodás különböz� nyelvek valóságábrázolásában. Lendvai Endre - Wolosz Robert (szerk.): Translatologia Pannonica II, Pécs. Proceedings of the "Kultúrák dialógusa a soknyelv� Európában" conference. 2009. 10. 16. - 17., Pécs, Hungary pp. 229-233.

2. Orosz artikulációs bázis kontra magyar kiejtés egy esettanulmány nyomán. Kassai Ilona (szerk.): Az akcentus kérdésköre. Nyelvészeti Doktorandusz Füzetek 8.

Pécs: PTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, Pécs, Hungary, pp. 32-37.

3. Первоначальное значение и русско-польская межъязыковая полисемия. Végvári Valentyina - Povarnyicina Marina (szerk.): Русский язык в культурной столице Европы - 2010. Pécs, Hungary, 2010. 04. 15 - 17. pp. 19-24.

 

2011

4. Развитие морфологической сознательности учащихся иностранному языку. Shulga Oleszja A. (szerk.): Материалы конференции «Актуальные вопросы филологических наук». Chita, Russia, 2011. 11. 15., pp. 63-65. 

5. Русско-польские лексические параллели. Szakdolgozat. FILOLÓGIA.HU 2.

 

 

2012

6. Эмпирические факты, подтверждающие пользу стратегии словообразовательного анализа при обучении лексике русского языка как иностранного. Shulga Oleszja A. (red.): Актуальные проблемы филологии: (материалы междунар. заоч. науч. конф. г. Пермь, октябрь 2012 г.): 46-50  Пермь: Меркурий, 2012.

7. Általánosítás és ál-reflexivitás a lengyel nyelvben. A -no/-to személytelen igealakok és a si� morfémával alkotott szintaktikai szerkezetek. Alberti Gábor - Kleiber Judit - Farkas Judit (red.): Vonzásban és változásban. Pécsi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola. Pécs, 2012.

8. Ментальные процессы у обучающихся иностранным языкам, поддерживающие роль морфологической сознательности при расширении словарного запаса. Вегвари, Валентина (ред.): "Россия: история и язык: Международный сборник научных трудов конференции: 51-57. Edenscript, Pécs.

 

 

2013

9. Felel�sségelhárítási stratégiák a gendernyelvészet, a pragmatika és a szintaxis határán. (red. Huszár Ágnes). A gendernyelvészet horizontja. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, 2013. pp. 28-46. (Nyelvészeti Doktorandusz Füzetek; 9.)

 

10.  A -mÁny, -vÁny és -At képz�k versengése a nyelvújításkor, valamint azt megel�z�en és azt követ�en. (red. Kassai Ilona) A nyelvújítás mint nyelvpolitikai aktus. 110 p. Pécs: PTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, 2013. pp. 21-29. (Nyelvészeti Doktorandusz Füzetek; 10.)

11. Ekvivalencia kérdések a nyelvészeti terminológiában. "Tudás" és "tudatosság" angol-magyar-orosz összevetésben. Kultúrák dialógusa a soknyelv� Európában VIII. nemzetközi konferencia anyagai. (red. Lendvai Endre - Wolosz Robert)

12. Экспериментальное исследование по развитию морфологической сознательности и по словарным гнездам в ментальном лексиконе обучающихся РКИ.

13. Словообразование как связующее звено. Вестник 2013.

14.  Nyelvi tudatosság és tudatosítás a hibátlan megnyilatkozáshoz vezet� úton. Oroszok magyarul – elmélet és gyakorlati útkeresés

THL 2: A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA TANÍTÁSÁNAK SZAKFOLYÓIRATA 2012:(1-2) pp. 61-75. (2013)

 

 

Conferences

2010

1. Áldás, átok és eskü, káromkodás különböz� nyelvek valóságábrázolásában. Kultúrák dialógusa a soknyelv� Európában VI., 2009. 10. 16. - 17., PTE-BTK Fordítástudományi Fordítástudományi Kutatóközpont - Szláv Filológia Tanszék, Pécs.

 

2011

2. Первоначальное значение и русско-польская межъязыковая полисемия. Русский язык в культурной столице Европы - 2010. 2010. 04. 15-17, Pécs, Hungary.

3. Rola �wiadomo�ci morfologicznej j�zyka ojczystego w przyswajaniu j�zyka obcego. Uniwersity of Warsaw, Faculty of Applied Linguistics (Uniwersytet Warszawski Instytut Lingwistyki Stosowanej), 2010. 01. 13, Warsaw, Poland.

4. A lengyel -no/-to személytelen igealakok: az általánosítás egy különleges esete. Nyelvészeti Doktoranduszok 15. Országos Konferenciája (LingDokKonf15.), 2011. 11. 17. - 18., Szeged, Hungary.

 

2012

5. A more effective vocabulary acquisition through parallelly derived word families? Awareness raising in a Russian language book. "Principles and Procedures of Materials Development". Applied Linguistics and Materials Development. University of Limerick, 2012. 06. 09. - 10., Limerick, Ireland.

6/1. A More Effective Vocabulary Acquisition through Parallelly Derived Word Families? Awareness Raising in a Russian Language Book. - Poster pesentation. "Principles and Procedures of Materials Development". Applied Linguistics and Materials Development. University of Limerick, 2012. 06. 09. - 10., Limerick, Írország.

6/2. Materials development: learning Russian vocabulary by raising language awareness to analyze affixes and roots. - Focused presentation. "Principles and Procedures of Materials Development". Applied Linguistics and Materials Development. University of Limerick, 2012. 06. 09. - 10., Limerick, Írország.

7. Ментальные процессы у обучающихся иностранным языкам, поддерживающие роль морфологической сознательности при расширении словарного запаса (A nyelvtanulók mentális folyamatai, amelyek alátámasztják a morfológiai tudatosságnak a szókincsb�vítésben betöltött szerepét). "Россия: история и язык (вопросы изучения и преподавания)" nemzetközi konferencia. Pécs, 2012.09.27-2012.09.29.

 

2013

8. Словообразование как связующее звено (A szóképzés mint összeköt� láncszem). "Русский язык: функционирование и проблемы преподавания" XVIII nemzetközi konferencia. Orosz Központ, Budapest, 2013.03.22-2013.03.23.

 

 

Follow my blog (New! Uploading)

 

 

Follow my YouTube Channel (New! Uploading)

Hungarian Language Teacher Online

Online lessons

 

 

Hungarian Online

Twitter page